XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO

Proponowane klasy w roku szkolnym 2023/2024

Proponowane klasy w roku szkolnym 2023/2024

klasa I A – językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim
klasa I B – kryminalistyczno- resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
klasa I C – psychologiczno-językowa
klasa I D – sportowa z piłką nożną
Przejdź do treści