XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO

Erasmus+

Erasmus+

W szkole realizowane są aż 4 programy Erasmus+! W roku 2019 zostały złożone 4 wnioski i szczęśliwym trafem wszystkie zostały zaakceptowane. Oferujemy naszym wychowankom ciekawe możliwości edukacyjne i wychowawcze. Oto ich krótka charakterystyka:

  • Erasmus 1) 2019-1-PL01-KA229-064917_1

„ALL DISEASE BEGINS IN THE GUT”

Kraje partnerskie: POLSKA, GRECJA, LITWA, SŁOWACJA, TURCJA, WŁOCHY

Czas trwania projektu : 01. IX. 2019 – 31. VIII.2021

  • Erasmus 2) 2019-1-CZ01-KA229-061106_2

„IT’S OUR WORLD – TAKE CARE OF IT

Kraje partnerskie: CZECHY, POLSKA, HISZPANIA, WŁOCHY

Czas trwania projektu : 01. IX. 2019 – 31. VIII.2021

  • Erasmus 3) 2019-1-TR01-KA229-074760_2

„ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” –

Kraje partnerskie: CHORWACJA, ESTONIA, ŁOTWA, POLSKA, TURCJA

Czas trwania projektu: 01. X. 2019 – 30. IX.2021

  • Erasmus dla nauczycieli) 2019-1-PL01-KA101-064388

„DROGA DO NOWOCZESNEJ SZKOŁY – KSZTAŁCENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ”

Czas trwania projektu: 01. VI. 2019 – 31. X.2020

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę Erasmus+

Ile kosztuje udział w projekcie?

Nic. Nasze projekty otrzymały dofinansowanie z programu Erasmus +, dlatego działania projektowe będą bezpłatne dla uczestników.

Z początkiem grudnia nauczyciela xx Liceum Ogólnokształcącego pojechali z 4-dniową wizytą do Turcji w ramach działań projektowych ERASMUS. Pani Luiza Sokołowska i pan Rafał Bartnik wzięli udział w cyklu wykładów i warsztatów pod nazwą „ All disease begans In the gut” (Każda choroba ma swój początek w jelitach). Zajęcia odbywały się w szkole Goztepe Ihsan Kursunoglu Anadolu Lisesi w Stambule.

Projekt miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, a także uświadomienie młodzieży o potrzebie dbania o jelita, które odgrywają nieocenioną rolę w procesach fizjologicznych organizmu.

 

Wykłady

Mówcy podczas swoich wystąpień rozszerzali wiedzę słuchaczy, m.in. na temat probiotyków, prebiotyków oraz produktów, które mają właściwości prozdrowotne. W obliczu niezdrowego stylu życia jakie prowadzą dziś w większości mieszkańcy Europy , zwłaszcza ludzie młodzi, informację te miały ogromną wartość.

 

Warsztaty praktyczne

Podczas tych zajęć. Uczestnicy zapoznawali się z praktycznym zastosowaniem wiedzy, m.in. przez przygotowywanie potraw budujących florę bakteryjną. Kiszonki, produkty fermentacji, to te, które w najlepszym stopniu wzmacniają jelita. Goście z różnych krajów mogli porozmawiać o swoich regionalnych sposobach przygotowywania takich potraw.

Wizyta w Stambule miała również na celu omówienie tego, co udało się już osiągnąć dotychczas w poszczególnych szkołach jak i wypracowanie kolejnych sposobów realizacji zadać projektowych. W tym organizacyjnym spotkaniu koordynatorów wzięli udział nauczyciele z Turcji, Grecji, Litwy, Słowacji i oczywiście z Polski. Podczas następnych wizyt w krajak biorących udział w projekcie Erasmus wezmą udział również uczniowie.

Przejdź do treści