XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO

Dokumenty

Dokumenty

STATUT XX LICEUM

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii Covid 19 w XX LO

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  DOC

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  PDF

W przypadku legitymacji szkolnej druk jest ważny do 11.07.2024 r. Od osób które otrzymały legitymację będzie pobierana dodatkowa opłata za wydrukowanie duplikatu legitymacji.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego DOC

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego  PDF

Przejdź do treści